Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Antibiotica resistente Gram negatieve bacilli

:

Testaanvragen: Instructies voor de monsterafname, bewaring en transport (geldig voor alle testen)

Type test

Instructies voor de monsterafname, bewaring en transport (geldig voor alle testen)

Info

1 Instructies voor monsters
 Enterobacteriaceae
 • Met CPE vermoeden: verminderde gevoeligheid voor carbapenems (ERTA < 25mm of MERO < 28mm) bevestigd door gevoeligheid methoden uitgevoerd door het aanvragend laboratorium.
 • Met ESBL vermoeden: resitent tegen cefotaxime, ceftriaxone en/of ceftazidime. 
Pseudomonas en Acinetobacter spp.  
 • Stammen met verminderde gevoeligheid (R/I) voor imipenem en meropenem.
 • Alle antibiotica-resistente stammen.  

2 Instructies voor transport 

 
 • Verse reinkweek (< 24 uur) op een niet-selectief medium en zonder antibiotica. Bij voorkeur een bloed agar plaat, vermijdt agar buizen.
 • De stammen moeten worden verpakt in een drievoudige verpakking samen met het volledig ingevuld aanvraagformulier en de resultaten van gevoeligheidstesten zoals  uitgevoerd door het aanvragend laboratorium.

3 Onaanvaardbare aanvragen

 • Onvolledig ingevuld aanvraagformulier.
 • Ontbreken van resultaten van de gevoeligheidstesten van aanvragend laboratorium.
 •  Besmette of verkeerd geïndentificeerde stam of getransporteerd in ongeschikte omstandigheden (buizen/agar gebroken, open,..
 • "dubbele" aanvragen (hetzelfde gevoeligheidsprofiel, dezelfde soorten monsters van herhaaldelijk of meerdere anatomische sites van de dezelfde patiënt).
 • Stammen gevoelig voor alle carbapenems.
 • CPE stam bevestigd door commerciële test (moleculaire of antigen tests) door het aanvragend laboratorium.
 • Stammen die behoren tot een ander genus dan de Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp.
4 Turn around time en frequentie van het testen
 • Sneltest voor CPE screening wordt elke weekdag uitgevoerd.
 • Andere testen worden 1x per week uitgevoerd.  
5 Rapportering van testresultaten
 • De resultaten van de sneltest voor de CPE screening (gedeeltelijke rapport) worden elektronisch meegedeeld binnen 3 werkdagen na ontvangst van de stam.
 • Het definititef rapport wordt per post en per mail verstuurd binnen 8 werkdagen na ontvangst van de stam.

 

NRC verantwoordelijke en goedkeuring document

Pr. Huang Te-Din ; Pr. Denis Olivier

nr

1

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Gemaakt om 7-12-2017 15:17 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 27-12-2021 15:45 door Klamer, Sofieke