Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Home - NRCHM > Oproep 2019 > Procedure selectie NRC
 

 Selectieprocedure

 
 
De dienst Epidemiologie van infectieziekten van Sciensano zal de documenten controleren op ontvankelijkheid (alle gevraagde informatie aanwezig, deadlines gerespecteerd).

De dossiers zullen geëvalueerd worden door 3 onafhankelijke experts, onder wie tenminste één met expertise in de epidemiologie of volksgezondheid en tenminste één buitenlandse expert. Deze experts zullen ieder afzonderlijk punten toekennen op basis van de expertise in het vakgebied van de pathogenen, de surveillance, het beschikbaar netwerk, de kwalificaties van personeel en infrastructuur, de samenwerkingsverbanden, enz. Het is toegestaan aan de experts om zich te weerhouden bij het toekennen van punten op onderdelen waarvan hij/zij vindt niet over de nodige expertise te beschikken.

De definitieve aanwijzing van de referentiecentra zal gedaan worden door Sciensano op basis van het advies van het MTAO en gebeuren volgens de volgende principes: 
  • Dossiers met een gemiddelde score van minimaal 60%, berekend op basis van de individuele scores toegekend door de experts, worden aanzien als een succesvolle kandidaatstelling.
  • Indien geen enkel kandidaat-labo deze score behaalt, kan het MTAO toch een positief advies geven om een referentiecentrum aan te wijzen. Indien er geen centrum aangewezen wordt, kan het volgende jaar een nieuwe oproep voor kandidaatstelling gebeuren voor het betreffende pathogeen (of groep van pathogenen).
  • Indien hetzelfde laboratorium door de 3 experts als eerste gerangschikt wordt, zal dit laboratorium door Sciensano officieel worden voorgedragen voor de positie van referentiecentrum voor het betreffende pathogeen (of groep van pathogenen).
  • In alle andere gevallen zal de dienst Epidemiologie van infectieziekten van Sciensano een synthese maken op basis van de scores. Een advies zal gevraagd worden aan het MTAO dat de evaluatiedossiers en de kandidaatsdossiers kan consulteren.
Ieder kandidaat-labo zal persoonlijk op de hoogte gebracht worden van de beslissing via een gemotiveerde brief.

De geselecteerde centra zullen terug te vinden zijn op deze website.