Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Home - NRCHM > Oproep 2019 > Opdrachten van de nationale referentiecentra
 

 Opdrachten van de nationale referentiecentra

 

De officiële aanwijzing en ondersteuning van referentiecentra zal een belangrijke bijdrage leveren op het vlak van volksgezondheid en patiëntenzorg. Hiertoe hebben de referentiecentra de volgende opdrachten: 

1° bijdragen aan de bevestiging en diagnose van infecties die zeldzaam of moeilijk te diagnosticeren zijn, door het aanwenden van hun expertise op het vlak van de medische microbiologie van de humane pathologie;

2° technische ondersteuning bieden en diensten verlenen aan de laboratoria voor klinische biologie inzake:

a) staalafname,
b) staalbehandeling,
c) versturen van stalen,
d) voorwaarden voor het aanvragen van tests, inclusief de lijst van de noodzakelijke klinische informatie,
e) interpretatie van de testresultaten,
f) verwachte antwoordtijden;

3° het opvolgen, ontwikkelen, evalueren en implementeren van nieuwe diagnostische tests en nieuwe typeringsmethoden;

4° de informatie verschaffen die nodig is voor de behandeling van opkomende infecties, besmettingshaarden en epidemieën;

5° bijdragen aan het wetenschappelijk en epidemiologisch onderzoek en aan de volksgezondheid door gegevens ter beschikking te stellen en elektronisch door te geven volgens de uitvoeringsbepalingen die door Sciensano zijn bepaald;

6° jaarlijks het wetenschappelijk en financieel rapport opstellen;

7° technisch advies uitbrengen aan de Belgische overheden die bevoegd zijn voor volksgezondheid bij gebeurtenissen die een bedreiging vormen voor de Belgische bevolking door een blootstelling aan pathogenen.