Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Home - NRCHM > Oproep 2019 > Procedure kandidaatstelling
 

 Procedure kandidaatstelling

 
Wie kan zich kandidaat stellen
Elk openbaar of privaat laboratorium voor klinische biologie, elke academische instelling of elk onderzoeksinstituut  kan zich individueel of in associatie met andere laboratoria kandidaat stellen.
 
Op het moment van kandidaatstelling, moet de kandidaat:
  • geaccrediteerd zijn volgens de norm ISO17025 of ISO15189,
  • OF erkend zijn volgens de kwaliteitscriteria van het KB van 3-12-1999 (SB 30-12-1999), 
  • OF actief zijn als referentielaboratorium in het peillaboratoriaproject van Sciensano.
 
Van de geselecteerde laboratoria die nog niet geaccrediteerd zijn, wordt geëist dat ze ten laatste binnen 2 jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst hun accreditatie onder ISO15189 verkrijgen voor de diagnostische analyses vermeld in het lastenboek.
 

Hoe kandidaat stellen?

Indien het laboratorium dat u vertegenwoordigt voldoet aan de verwachte capaciteiten zoals beschreven in het algemeen en specifiek lastenboek, vragen we u om zich kandidaat te stellen. Dit gebeurt als volgt:
  1. Download het invulformulier
  2. Dit dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden in het Engels voor elk van de pathogenen (of groep van pathogenen) waarvoor u zich kandidaat wenst te stellen.
  3. Dit dient als PDF document ten laatste op 28/2/2019 naar het volgende email adres doorgestuurd te worden nrchm@sciensano.be.
Het is toegestaan aan de laboratoria om zich kandidaat te stellen voor meer dan één pathogeen (of groep van pathogenen). In dit geval dient voor ieder pathogeen (of groep van pathogenen) een apart kandidaatsdossier ingediend te worden.
 
Na indiening zal u een ontvangstbevestiging ontvangen op het door u opgegeven emailadres.
 
Samenwerking tussen verschillende labo’s: consortium
 
Meerdere laboratoria kunnen zich verenigen in een consortium dat zal fungeren als referentiecentrum voor een welbepaald pathogeen (of groep van pathogenen).
Een dergelijke structuur dient gemotiveerd te worden in het kandidaatsdossier: het consortium moet een toegevoegde waarde hebben in de expertise voor een referentie-analyse of voor een pathogeen (in geval van groep van pathogenen). Binnen het consortium moet een coördinerend laboratorium aangeduid worden. Dit coördinerend laboratorium zal het kandidaatsdossier indienen en alle verdere communicatie zal verlopen via dit laboratorium.
Het is wel belangrijk te weten dat dergelijke structuur geen verhoging van het jaarlijkse budget kan inhouden.