Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Home - NRCHM > Oproep 2019 > Procedure kandidaatstelling
 

 Procedure kandidaatstelling

 
Wie kan zich kandidaat stellen?
Elk openbaar of privaat laboratorium voor klinische biologie, elke academische instelling of elk onderzoeksinstituut kan zich individueel of in associatie met andere laboratoria kandidaat stellen. Ieder laboratorium dat zich kandidaat stelt moet voldoen aan de bioveiligheidsnormen en aan de kwaliteiteisen met betrekking tot de erkenning van laboratoria voor klinische biologie.

Op het moment van kandidaatstelling, moet de kandidaat:
  • geaccrediteerd zijn volgens de norm ISO17025 of ISO15189,
  • OF erkend zijn volgens de kwaliteitscriteria van het KB van 3/12/1999 (SB 30/12/1999), 
  • OF actief zijn als referentielaboratorium in het peillaboratoriaproject van Sciensano.
Van de geselecteerde laboratoria die nog niet volgens ISO15189 geaccrediteerd zijn, wordt geëist dat ze deze accreditatie ten laatste binnen 2 jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst verkrijgen.
 
Hoe kandidaat stellen? 
Indien het laboratorium dat u vertegenwoordigt voldoet aan de criteria zoals beschreven in het algemeen en specifiek lastenboek, nodigen we u uit om zich kandidaat te stellen. Dit gebeurt als volgt:
  1. Download het invulfo​rmulier (.pdf) of (.doc​). 
  2. Vul dit formulier in het Engels volledig en waarheidsgetrouw in.
  3. Verstuur uw dossier (in PDF formaat) ten laatste op 15 maart 2019 naar nrchm@sciensano.be
Voor ieder pathogeen (of groep van pathogenen) mag per kandidaat slechts één dossier worden ingediend.

Na indiening zal u een ontvangstbevestiging ontvangen op het door u opgegeven emailadres.

Laboratoria kunnen zich kandidaat stellen voor meer dan één pathogeen (of groep van pathogenen). In dit geval dient voor ieder pathogeen (of groep van pathogenen) een apart kandidaatsdossier ingediend te worden.

Samenwerking tussen verschillende labo’s: consortium
Meerdere laboratoria kunnen zich verenigen in een consortium dat zal fungeren als referentiecentrum voor een welbepaald pathogeen (of groep van pathogenen).
Een dergelijke structuur dient gemotiveerd te worden in het kandidaatsdossier: het consortium moet een toegevoegde waarde hebben in de expertise voor een referentie-analyse of voor een pathogeen (in geval van groep van pathogenen). Binnen het consortium moet een coördinerend laboratorium aangeduid worden. Dit coördinerend laboratorium zal het kandidaatsdossier indienen en alle verdere communicatie zal verlopen via dit laboratorium.
Het is belangrijk te weten dat dergelijke structuur geen verhoging van het jaarlijkse budget kan inhouden.