Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Home - NRCHM > Oproep 2019 > Financiële aspecten
 

 Financiële aspecten

 

Het totale jaarlijkse budget voor het project bedraagt 4.000.000 euro (vastgesteld bedrag voor 2010 en jaarlijks aangepast op basis van de evolutie, tussen 30 juni van het voorlaatste jaar en 30 juni van het vorige jaar, van de waarde van de gezondheidsindex, bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 december 1997). Hiermee worden ook de kosten gedekt van de overeenkomsten, de werking van het MTAO en de werkings- en personeelskosten voor de taken die door Sciensano worden uitgevoerd. 

Aan ieder referentiecentrum zal een vast jaarlijks bedrag van 45.000 euro toegekend worden (vastgesteld bedrag voor 2010 en jaarlijks aangepast volgens de gezondheidsindex).
Dit vast bedrag dient voor de verwezenlijking of het onderhouden van de accreditatie volgens ISO15189, voor het uitvoeren van de epidemiologische taken zoals vermeld in het specifiek lastenboek, voor de evaluatie van nieuwe diagnostische testen, enz.

Tevens wordt een variabel deel van het budget voorzien, berekend op basis van de effectieve kost om de labotaken te vervullen. 
Dit variabel deel dient enkel om de effectieve kosten van de uitgevoerde testen (reagentia, kits, controles…) te vergoeden die niet terugbetaald worden door andere financiële bronnen zoals de RIZIV nomenclatuur, en dus niet om personeel, toestellen, opleidingen of andere algemene werkingskosten te betalen (deze kunnen met het vaste deel van het budget betaald worden). De verdeling van het variabel deel zal berekend worden aan de hand van het aantal voorziene analysen om de confirmatie en om de surveillance toe te laten, na controle van de waarheidsgetrouwheid ervan, vermenigvuldigd met een eenheidsprijs (zie aanvraagformulier). Omdat het totale budget gelimiteerd is, kan niet verzekerd worden dat alle labotesten vergoed kunnen worden door dit project.