Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Home - NRCHM > Oproep 2019 > Criteria voor aanwijzing referentiecentrum
 

 Criteria voor aanwijzing referentiecentrum

 

Om aangewezen te worden als referentiecentrum, moet het centrum voldoen aan de volgende criteria:

1° beschikken over de nodige kennis en ervaring op het vlak van diagnose van de specifieke kiemen, validatie van de diagnostische tests, identificatie en typering van de stammen, beheer van een stammencollectie, antimicrobiële gevoeligheidstests, ontwikkeling van de nieuwe technologieën en onderzoeksactiviteiten en dit alles kunnen staven aan de hand van wetenschappelijke publicaties, rapporten of samenwerkingsprojecten;

2° diensten verlenen aan erkende laboratoria, onder andere door het ter beschikking stellen van richtlijnen met betrekking tot de staalafname, de interpretatie van testresultaten en het verstrekken van informatie over de nodige antwoordtijd van een test;

3° beschikken over een kwaliteitsborging door onder meer deelname aan externe kwaliteitscontroles, beschikken over een klachtensysteem en een laboratoriuminformaticamanagementsysteem (LIMS). Volgens de uitvoeringsbepalingen beschreven in het lastenboek moet binnen de 2 jaar, te rekenen vanaf de datum van het in werking treden van de eerste overeenkomst met het referentiecentrum, een accreditatie volgens ISO15189 worden verkregen, overeenkomstig het koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van het BELAC-accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling;

4° beschikken over ervaring in het epidemiologisch onderzoek en in de deelname aan de surveillance van de specifieke pathogenen;

5° beschikken over de nodige infrastructuur, onderzoeksuitrusting en gekwalificeerd personeel. 

Een gedetailleerde lijst van criteria wordt opgenomen in het lastenboek dat bestaat uit een algemeen deel​, gemeenschappelijk voor alle referentiecentra, en een pathogeenspecifiek deel met de specifieke technische criteria opgesteld voor elk pathogeen of elke groep van pathogenen.